Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu


Một bộ phần diện thương hiệu tốt sẽ giúp bạn tiếp cận khách hàng tốt !

Bộ nhận diện thương hiệu là một tập hợp thống nhất các yếu tố hữu hình của thương hiệu ( như tên gọi, logo, màu sắc, yếu tố đồ họa, biểu tượng, tài liệu marketing…) được thể hiện theo cách cách thức và tiêu chí đã đặt ra.

Mỗi thương hiệu đều có nét cá tính và bản sắc thương hiệu riêng. Do đó, nhiệm vụ của thiết kế nhận diện thương hiệu là làm cho các thành phần trong bộ nhận diện đồng bộ và nhất quán với tính cách và bản sắc của thương hiệu đó, thể hiện trên hạng mục như logo, danh thiếp, tiêu đề thư, bì thư, thẻ thành viên, bao bì, coupon và các tài liệu marketing khác.